OPA PLUS

OPA Plus is een nieuwe, frisse partij, die actieve (raads)leden van circa 45 jaar en ouder aan de slag wil hebben op het lokaal politieke podium van Lelystad. Wij willen van hun levenservaring en inzet gebruik maken om waar dat nodig is een draai te geven aan het bestuurlijk beleid in de stad. Omdat nog steeds te weinig concrete aandacht uitgaat naar de groeiende groep ouderen. Terwijl juist die groep in de komende jaren te maken krijgt met de overheveling van zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeenten.

Maar OPA Plus is meer dan een ouderenpartij. De toevoeging Plus staat voor een brede politieke partij, die zich bezig zal houden met alle aspecten van lokaal bestuur, dus ook op bijvoorbeeld terreinen van economie, wonen, veiligheid, milieu en werkgelegenheid. Wij zien ouderen niet als een geisoleerde groep, maar als de wegbereiders voor de jongeren, voor hun kinderen en kleinkinderen dus. OPA Plus gaat een brug slaan tussen deze groepen uit onze bevolking en waar nodig de ontstane tegenstellingen slechten.

NB. OPA Plus is een van de inmiddels in 42 gemeenten gevormde lokale ‘partijen’, ontstaan uit het landelijke initiatief van de OPA Beweging. OPA Plus heeft geen bemoeienis met de partij 50Plus en haar oprichters.

Lees meer